fbpx

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora prema STANIĆ d.o.o., Kerestinečka cesta 57/A, Kerestinec, 10 431 Sveta Nedelja, OIB: 50056415529.

 

Ovime Vas obavještavam da želim raskinuti Ugovor o prodaji robe/proizvoda.

Ime i prezime potrošača(*): _____________________________________.

Adresa potrošača(*): __________________________________________.

Broj računa (*): _______________________________________________.

Broj ponude i/ili narudžbe (*):_____________________________________________.

Današnji datum(*): _____________________________________ _______.

(*) popunjavaju potrošači kada koriste ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

 

 

 

Potpis potrošača: ______________________________.